Philip Procter

Adjungerad professor i tillämpad materialvetenskap, särskilt medicinska material vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
philip.procter[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.