Juan José Espadas

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad mekanik

E-post:
juanjose.espadas[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
073-6930720
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Nyckelord: finite element methods solid mechanics composite materials cellular solids textile composites

Mina kurser

Forskning

Research interests

  • Composite and cellular solid materials
  • Solid mechanics
  • Multiscale modeling
  • Finite element analysis

Recent publications

In refereed journals:

  • Espadas-Escalante J.J., Van-Dijk N.P., Isaksson P. The effect of free-edges and layer shifting on intralaminar and interlaminar stresses in woven composites. Composite Structures, 2017. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2017.11.014.
  • Espadas-Escalante J.J., Van-Dijk N.P., Isaksson P. A study on the influence of boundary conditions in computational homogenization of periodic structures with application to woven composites. Composites structures 2017; 160: 529-537.
  • Espadas-Escalante J.J., Avilés F. Anisotropic compressive properties of multiwall carbon nanotube/polyurethane foams. Mechanics of materials 2015; 91; 167-176.
  • Espadas-Escalante J.J., Avilés F., González-Chi P.I., Oliva A.I. Thermal conductivity and flammability of multiwall carbon nanotube/polyurethane foam composites. Cellular plastics 2016; In-press.

In conferences:

  • Espadas-Escalante J.J., May-Pat A., Avilés F. Multifunctional Properties of Multiwall Carbon Nanotube/Polyurethane Foams. 29th Annual Technical Conference of the American Society for Composites 2014. La Jolla, California, USA 8-10 September 2014.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.