Zhen Qiu

Forskarassistent vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
zhen.qiu[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
073-7609982
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.