Jessica Wenthe

doktorand vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk immunologi; Forskargrupp Angelica Loskog

E-post:
jessica.wenthe[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-471 4523
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.