Christina Larsson

lönespecialist vid HR-avdelningen, Löneenheten

E-post:
christina.b.larsson[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1746
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.