Olena Jansson

Doktorand i slaviska språk vid Institutionen för moderna språk, Slaviska språk

E-post:
olena.jansson[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1334
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i slaviska språk med inriktning på rysk historisk språkvetenskap sedan 2016.

Avhandlingprojekt

Titel: "Dwór cesarza tureckiego” av Szymon Starowolski i 1600-talets ryska översättningar: språk och översättningsstrategier.

"Dwór cesarza tureckiego i rezydencja jego w Konstantynopolu" Шимона Старовольского в русских переводах XVII в.: особенности языка и переводческой техники.

Avhandlingsspråk: ryska.

Arbetsrum: 7-3018, tel. 018-471 13 34.

Kort beskrivning av avhandlingsprojektet:

Översättningar från polska till ryska på 1600-talet hade en stor betydelse för utvecklingen av ryska språket, litteraturen och kulturen. Boken "Dwór cesarza tureckiego i rezydencja jego w Konstantynopolu” (tryckt i Krakow år 1646) av Szymon Starowolski översattes till ryska sex gånger under andra hälften av 1600-talet. Genom en textanalys av dessa handskrivna översättningar tittar jag på olika översättningsstrategier som användes i dåtidens Ryssland vid översättningar från polska. I ett större perspektiv handlar projektet om att med hjälp av dessa strategier utöka vår kunskap om den historiska utvecklingen av översättningsarbetet i Ryssland och om betydelsen av begreppet ”översättning” vid denna tid. En viktig metodologisk fråga är också huruvida det är möjligt att identifiera en konkret översättare utifrån en språklig analys av hens översättningar.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olena Jansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09