Javier Cruz

Assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
javier.cruz[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3114
Mobiltelefon:
076-9137016
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.