Shirin Mavadati

projektkoordinator vid Avdelningen för gemensam service och administration

E-post:
shirin.mavadati[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1700
Besöksadress:
Avdelningen finns både i Uppsala och Gotland
Postadress:
Uppsala/Gotland
00000 Uppsala/Visby

Antagningshandläggare vid Studentavdelningen, Enheten för studieadministration

Telefon:
018-471 1700
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09