Cathrine Axfors

doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Ekselius: Psykiatri

E-post:
Cathrine.Axfors[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
cathrine.axfors[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag är legitimerad läkare och disputerade 2018 med en avhandling om betydelsen av ängsliga personlighetsdrag under graviditet.

Aktuella forskningsämnen:

- Kvinnors psykiska hälsa kring graviditet och förlossning, t.ex. inom BASIC-studien vid Kvinnokliniken i Uppsala.

- Betydelsen av fysisk aktivitet för förlossningsutfall och mammors kardiovaskulära hälsa på längre sikt.

- Hur kan nordisk registerforskning bli ännu bättre? En kartläggning och granskning (planerat postdokprojekt).

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.