Cathrine Axfors

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
cathrine.axfors[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri

E-post:
cathrine.axfors[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag är legitimerad läkare och disputerade 2018 med en avhandling om betydelsen av ängsliga personlighetsdrag under graviditet.

Aktuella forskningsämnen:

- Kvinnors psykiska hälsa kring graviditet och förlossning, t.ex. inom BASIC-studien vid Kvinnokliniken i Uppsala.

- Betydelsen av fysisk aktivitet för förlossningsutfall och mammors kardiovaskulära hälsa på längre sikt.

- Hur kan nordisk registerforskning bli ännu bättre? En kartläggning och granskning (planerat postdokprojekt).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Cathrine Axfors
Senast uppdaterad: 2021-03-09