Anna Sandström

Miljösamordnare vid Byggnadsavdelningen, Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö

E-post:
Anna.Sandstrom[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1764
Mobiltelefon:
070-1679061
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar med universitetets miljöledningssystem som hanterar vår miljöpåverkan från den egna verksamheten rörande resor, inköp, återbruk, avfall, energi, kemikalier och samverkan i frågor som berör detta. Detta innebär bland annat utformande av miljömål och handlingsplan, samordna interna miljörevisioner, sammanställande av miljöredovisning, lag- och omvärldsbevakning, utbildning, samordna miljöombud, ställa miljökrav i upphandling och stötta verksamheten i frågor som berör ovanstående.

Nyckelord: miljöarbete miljömål miljö miljöledning miljöledningssystem miljörevision

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Sandström
Senast uppdaterad: 2021-03-09