Dan Wu

Forskningsassistent vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
dan.wu[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
072-9338107
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

2011-2014 M.E. Materials Processing, Shandong University

2007-2011 B.E. Materials Science and Engineering, Shandong University

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.