Julia Conte

Administratör (Tjänstledig) vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
julia.conte[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 1407
Mobiltelefon:
070-4250199
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Tjänstledig:
2020-11-23 - 2021-06-15

Internationell handläggare vid Avdelningen för internationalisering, Enheten för internationell mobilitet

E-post:
julia.conte[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 5613
Mobiltelefon:
070-4250199
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09