Jacinto Sá

universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi

E-post:
jacinto.sa[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 6806
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Nanoleaves and heterogeneous catalysis group

Energy and chemicals requirements from an increasing population associated with dwindling fossil fuels reserves and climate change, accentuated the need for greener and sustainable processes capable of meeting the anticipated demands. Our research is focused on the development and understanding of nano-based systems capable of production fuel and high value chemicals with sunlight (Artificial Photosynthesis).

Twitter:@nanoleaves

Akademiska meriter: Docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.