Alexander Engström

doktorand vid Historiska institutionen

E-post:
alexander.engstrom[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 2085
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Min forskningen fokuserar på iscensättning och performativitet av adlighet, där jag använder mig av den svenska begravningskulturen vid mitten av 1600-talet. Hur kulturella och sociala mekanismer användes för att konceptualisera adlighet och sociala hierarkier i det tidigmoderna samhället är centrala frågor.

Mina kurser

Biografi

Det ämne som primärt intresserar mig inom historia är hur adeln i ceremonier, genom den materiella kulturen men också i ord (åter)skapade adliga kollektiva identitetsstrukturer genom kollektiva och individuella handlingar.
Just nu fokuserar jag på hur denna identitet skapades inom den adliga begravningskulturen. Bortom denna uttryckform för identitet intresserar jag mig även för hur denna kom till stånd under sociala sammanhang och genom olika sorters materiell kultur.

Presentation på konferensen “Death, Dignity and Decorum”. Uppsala University (2014)

Presentation på konferensen “Practices and performances – between Materiality and Morality”. Sigtuna (2014)

Masterexamen: Master of Arts, med historia som huvudämne. Uppsala Universitet. Master uppsats: Bacchus and social order. Noble drinking culture and the making of identity in early modern Sweden (60CP)

Kandidatexamen: Bachelor of Arts, med historia som huvudämne. Linköping Universitet. Kandidatexamen: Från koja till slott. En identitetsstudie av en barockaristokrati under stormaktstidens Sverige.) (7,5 CP) Även publicerad i Socialhistoria i Linköping (2010) nr 25

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.