Anas Al-Saffar

doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Gastroenterologi/hepatologi

E-post:
anas.al_saffar[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-471 4723018-471 4724
Mobiltelefon:
073-7415432
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet R3, bv
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet R3, bv
751 85 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.