Erik Hansson

doktorand vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
Erik.Hansson[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 6358
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Är doktorand på Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet.
Avhandlingsarbetet handlar om det svenska samhällets reaktioner mot s.k. "utsatta EU-medborgares" närvaro i Sverige, med ett fokus på den svenska identitetens självbild och dess mångbottnade relation till fenomen som 'etik' och 'rättvisa'. Utifrån ett empiriskt material som i huvudsak består av mediarapportering, debattartiklar, sociala medier, djupintervjuer och urbana observationer, identifieras en djuplodad etisk identitetskris som genomgående i alla de paradoxer och konflikter som uppstår till följd av hanteringen av EU-medborgarnas synliga fattigdom i Sverige. Det huvudsakliga teoretiska perspektivet är en slags psykoanalytisk ideologikritik, som försöker utläsa en koppling mellan de konflikter som uppstår inom den enskilda svenska medborgaren i mötet med den tiggande människan på gatan, inom de politiska instanser som har att behandla EU-medborgarnas nöd i Sverige, och inom den politiska arenan bland såväl aktivister som politiker. Med hjälp av psykoanalytisk teori som utvecklad av Jacques Lacan och Slavoj Žižek, identifieras den fattiga EU-medborgarens synliga närvaro i Sverige som ett symptom på det Reala: det omöjliga som måste uteslutas för att en bristfällig världsbild och ordning ska kunna hållas samman.

Teoretiska intressen är i övrigt nationalism, politisk ekonomi, kontinental filosofi, moralisk geografi, humanitarianism, välfärdspolitik, psykogeografi, urbaniseringsprocesser, postkolonial teori som kritiska vithetsstudier, och dylikt.Publikationer

Hansson, E. (2018). Varför saknar "EU-migranter" boende i Sverige? I: Wasniowski, A. & Hübinette, T. (red.) Studier om Rasism: Tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering. Malmö: Arx förlag.

Hansson, E. (2015). Hotet mot det svenska samhällskontraktet – Hur tiggeri i Stockholm aktiverar det personliga moraliska ansvaret. Socialmedicinsk tidskrift, 92(3), 343-351.

Hansson, E. (2014). "Som att världen har kommit hit" - Stockholmares upplevelser av tiggeri våren 2014. Masteruppsats, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.
Ladda ner: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:721768/FULLTEXT01.pdf

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.