Max Persson

doktorand vid Sociologiska institutionen, Doktorander

E-post:
max.persson[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Sedan hösten 2017 är jag doktorand i sociologi vid Sociologiska institutionen. Min forskning handlar om ungdomars identitetsformering vid selektiva gymnasieskolor i Sverige. Jag undervisar på kursen Sociologi och socialpsykologi A.

Intressen: identitetsformering, social stratifiering, etnografi, kvantitativ och kvalitativ metod, emotioner och emotionssociologi, relationell sociologi och social nätverksteori, symbolisk interaktionism, Bourdieu's sociologi (särskilt begreppet habitus).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Max Persson
Senast uppdaterad: 2021-03-09