Alexander Kalyukin

doktorand vid Kulturgeografiska institutionen

Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

assistent med doktoranduppgifter i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
alexander.kalyukin[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6544
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Alexander Kalyukin
Senast uppdaterad: 2021-03-09