Amitava Banerjee

post doc. vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
Amitava.Banerjee[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3651
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Nyckelord: solar cell lithium batteries sodium batteries ab initio simulations 2d materials molecular dynamics molecular evolution solar fuel catalysis

Mina kurser

Forskning

  • Organic Battery

  1. Crystal structure evolution and reaction kinetics of Na/Li based organic battery
  • Inorganic Battery

  1. High Capacity 2D battery material
  2. Unveiling the thermodynamic and kinetic properties of Eldfellite
  3. Alluaudite: Defects and kinetic properties
  • Hybrid Perovskite Solar cell

  1. Electronic Structure and Optical response with SOC

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.