Amitava Banerjee

Projektstudent vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
amitava.banerjee[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Nyckelord: solar cell lithium batteries sodium batteries ab initio simulations 2d materials molecular dynamics molecular evolution solar fuel catalysis

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

  • Organic Battery

  1. Crystal structure evolution and reaction kinetics of Na/Li based organic battery
  • Inorganic Battery

  1. High Capacity 2D battery material
  2. Unveiling the thermodynamic and kinetic properties of Eldfellite
  3. Alluaudite: Defects and kinetic properties
  • Hybrid Perovskite Solar cell

  1. Electronic Structure and Optical response with SOC

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Amitava Banerjee
Senast uppdaterad: 2021-03-09