Ernils Larsson

Postdoktor vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)

E-post:
ernils.larsson[AT-tecken]teol.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C
751 20 Uppsala
Postadress:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

Kort presentation

Ernils Larsson är verksam som forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om Religion och Samhälle med postdokprojektet "From Secular Institution to Religious Organzation: Shrine Shinto in Postwar Japan", finansierat genom Vetenskapsrådet. Hans forskning fokuserar i första hand på frågor om religion, lag och politik i efterkrigstidens Japan.

Larsson disputerade våren 2020 i religionshistoria vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ernils Larsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09