Ernils Larsson

doktorand vid Teologiska institutionen, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap; Religionshistoria

E-post:
ernils.larsson[AT-tecken]teol.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

doktorand vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

E-post:
ernils.larsson[AT-tecken]teol.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C
751 20 Uppsala
Postadress:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

Kort presentation

Ernils Larsson är doktorand i religionshistoria vid Teologiska institutionen. I sitt avhandlingsarbete undersöker han hur diskurser om vad som ska betraktas som "religion" förhandlas i japanska domstolar. Han är i första hand intresserad av hur diskurser om Shinto som något annat än religion knyter an till olika ideologiska strömningar inom den samtida japanska nationalismen.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.