Albin Nordström

doktorand vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Hydrologi

E-post:
albin.nordstrom[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 2272
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Mina kurser

Forskning

Som doktorand inom geohydrologi med inriktning akvatisk biogeokemi omfattar min forskning samverkan mellan ämnestransport och biogeokemiska reaktioner i grundvatten, specifikt inriktat på kväveomvandlade processer i bioreaktorer.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.