Katarina Andersson

kursadministratör vid Teologiska institutionen

E-post:
katarina.andersson[AT-tecken]teol.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999507
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Studieadministratör vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Administration och service

E-post:
katarina.andersson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3681
Mobiltelefon:
072-9999507
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
751 21 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.