Maria Tenje

professor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Mikrosystemteknik, MST

E-post:
maria.tenje[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7061
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Jag leder forskargruppen EMBLA där vi utvecklar miniatyriserade system för olika tillämpningar inom livsvetenskapena. För att tillverka dessa system använder vi avancerade mikro- och nanofabrikationsmetoder som integreras i mikrofluidala system.

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik

Mina kurser

Biografi

Jag kom till Inst. för Teknikvetenskaper september 2014 då jag var en av 10 nya unga forskare som anställdes vid TekNat Fakulteten efter en internationellt öppen utlysning. I dag är jag Universitetslektor i Mikrosystemteknik och leder forskargruppen EMBLA och undervisar på kursen MNT2.

Jag disputerade i mikroteknik vid Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 2007 efter att ha avlagt min MSc examen i fysik vid Lunds universitet 2003 och min BSc (Hons.) examen i fysik vid Imperial College i London 2002.

Mina huvudsakliga forskningsintressen är mikro- och nanofabrikation, utveckling av mikroflödessystem för cellbaserade tillämpningar och att utveckla så kallade organ-on-chip system.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.