Maria Tenje

Professor vid Institutionen för materialvetenskap, Medicinsk teknik

E-post:
maria.tenje[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7061
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Jag leder forskargruppen EMBLA där vi utvecklar miniatyriserade system för olika tillämpningar inom livsvetenskapena. För att tillverka dessa system använder vi avancerade mikro- och nanofabrikationsmetoder som integreras i mikrofluidala system.

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik

Jag kom till Inst. för Teknikvetenskaper september 2014 då jag var en av 10 nya unga forskare som anställdes vid TekNat Fakulteten efter en internationellt öppen utlysning. I dag är jag Professor i Mikrosystemteknik och leder forskargruppen EMBLA, som står för Enabling Microtechnologies for Biomedical and Life science Applications.

Jag disputerade i mikroteknik vid Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 2007 efter att ha avlagt min MSc examen i fysik vid Lunds universitet 2003 och min BSc (Hons.) examen i fysik vid Imperial College i London 2002. 2015 blev jag Docent vid Uppsala Universitet.

Mina huvudsakliga forskningsintressen är mikro- och nanofabrikation, utveckling av mikroflödessystem för cellbaserade tillämpningar, droppbaserad mikrofluidik och organ-on-chip system.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Tenje
Senast uppdaterad: 2021-03-09