Ankit Kumar

forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

E-post:
Ankit.Kumar[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3133
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Forskning

My research focuses on the following technological pivotal fundamental research questions:

1. Understanding of the spin angular momentum transportation across magnetic hetero-structures.

2. Understanding of the temperature dependent spin relaxation mechanism in magnetic hetero-structures.

3. Magnetic heterostructures for next generation spin-logic circuits.

4. Experimental understanding of the spin dynamics in anti-ferromagnetic systems for THz circuitry development.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.