Ankit Kumar

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
ankit.kumar[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3133
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Forskning

My research focuses on the following technological pivotal fundamental research questions:

1. Epitaxial multilayer thin films.

2. Understanding of the spin angular momentum transportation across magnetic hetero-structures.

3. Understanding of the temperature dependent spin relaxation mechanism in magnetic hetero-structures.

4. Magnetic heterostructures for next generation spin-logic circuits.

5. Experimental understanding of the spin dynamics in anti-ferromagnetic systems for THz circuitry development.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.