Michele Bedin

Assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för kemi - Ångström, Syntetisk molekylär kemi

E-post:
michele.bedin[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmslaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.