Maciej Kaplan

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
Maciej.Kaplan[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Rum ÅNG Å61406 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maciej Kaplan
Senast uppdaterad: 2021-03-09