Olle Hammar

doktorand vid Nationalekonomiska institutionen, Doktorander

E-post:
olle.hammar[AT-tecken]nek.uu.se
Telefon:
018-471 1590
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Olle Hammar är doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Hans huvudsakliga forskningsområden är ojämlikhet, utvecklingsekonomi, institutionell och politisk ekonomi. Han är även affilierad med IFN, UCFS, UCLS och ASWEDE.

Personlig hemsida

Google Scholar

Nyckelord: labor economics public economics political economics development economics

Mina kurser

Biografi

Forskningsområden

Ojämlikhet, utvecklingsekonomi, institutionell och politisk ekonomi

Affiliering

Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS)

Uppsala Center for Labor Studies (UCLS)

Association of Swedish Development Economists (ASWEDE)

Utbildning

Visiting scholar, Columbia University, september-december 2017

Fil.lic. nationalekonomi, Uppsala universitet

Civ.ek. nationalekonomi, Lunds universitet

Fil.kand. utvecklingsstudier, Lunds universitet

Pol.kand. nationalekonomi, Lunds universitet

Undervisning

Economics: Political Economics (övningslärare)

Nationalekonomi A: Grundläggande mikro- och makroteori (seminarielärare)

Forskning

Pågående forskningsprojekt

"Distributional national accounts in the welfare state: Sweden, 1930-2016" (med Sebastian Escobar, Daniel Waldenström och Gabriel Zucman)

"Culture, individualism and preferences for redistribution"

"Global earnings inequality, 1970-2018" (med Daniel Waldenström)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.