Olle Hammar

doktorand vid Nationalekonomiska institutionen, Doktorander

E-post:
olle.hammar[AT-tecken]nek.uu.se
Telefon:
018-471 1590
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Olle Hammar är doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Hans huvudsakliga forskningsområden är ojämlikhet, kultur och migration. Han är även affilierad med IFN, UCFS, UCLS, UIL och ASWEDE.

Personlig hemsida

Google Scholar

Nyckelord: labor economics public economics political economics development economics

Affiliering

Uppsala Immigration Lab (UIL)

Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS)

Uppsala Center for Labor Studies (UCLS)

Association of Swedish Development Economists (ASWEDE)

Utbildning

Foreign PhD student visitor, University of California, Berkeley, januari-februari 2020

Visiting scholar, Columbia University, september-december 2017

Fil.lic. nationalekonomi, Uppsala universitet

Civ.ek. nationalekonomi, Lunds universitet

Fil.kand. utvecklingsstudier, Lunds universitet

Pol.kand. nationalekonomi, Lunds universitet

Undervisning

Nationalekonomi B: Economics of development (lärare)

Economics: Political Economics (övningslärare)

Nationalekonomi A: Grundläggande mikro- och makroteori (seminarielärare)

Pågående forskningsprojekt

"The cultural assimilation of individualism and preferences for redistribution", Job market paper

"Distributional national accounts in the welfare state: Sweden, 1930-2016" (med Paula Roth, Daniel Waldenström och Gabriel Zucman)

"How does close contact with natives affect immigrants' social and economic integration? Large-scale experimental evidence from an NGO-led program in Sweden" (med Mounir Karadja och Akib Khan)

"The Swedish income distribution, 1968-2016" (med Paula Roth och Daniel Waldenström)

"Total wealth inequality: The global distribution of human, physical and natural capital" (med Daniel Waldenström)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olle Hammar
Senast uppdaterad: 2021-03-09