Olle Hammar

doktorand vid Nationalekonomiska institutionen, Doktorander

E-post:
olle.hammar[AT-tecken]nek.uu.se
Telefon:
018-471 1590
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Olle Hammar är doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Hans huvudsakliga forskningsområden är ojämlikhet, utvecklingsekonomi, institutionell och politisk ekonomi. Han är även affilierad med IFN, UCFS, UCLS, UIL och ASWEDE.

Personlig hemsida

Google Scholar

Nyckelord: labor economics public economics political economics development economics

Mina kurser

Biografi

Forskningsområden

Ojämlikhet, utvecklingsekonomi, institutionell och politisk ekonomi

Affiliering

Uppsala Immigration Lab (UIL)

Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS)

Uppsala Center for Labor Studies (UCLS)

Association of Swedish Development Economists (ASWEDE)

Utbildning

Foreign PhD student visitor, University of California, Berkeley, januari-februari 2020

Visiting scholar, Columbia University, september-december 2017

Fil.lic. nationalekonomi, Uppsala universitet

Civ.ek. nationalekonomi, Lunds universitet

Fil.kand. utvecklingsstudier, Lunds universitet

Pol.kand. nationalekonomi, Lunds universitet

Undervisning

Nationalekonomi B: Economics of development (lärare)

Economics: Political Economics (övningslärare)

Nationalekonomi A: Grundläggande mikro- och makroteori (seminarielärare)

Forskning

Pågående forskningsprojekt

"The cultural assimilation of individualism and preferences for redistribution" (Job market paper)

"Global earnings inequality, 1970-2018" (med Daniel Waldenström)

"Distributional national accounts in the welfare state: Sweden, 1930-2016" (med Sebastian Escobar, Paula Roth, Daniel Waldenström och Gabriel Zucman)

"Social networks and immigrant integration" (med Mounir Karadja och Akib Khan)

"Total wealth inequality: The global distribution of human, physical and natural capital, 1997-2018" (med Daniel Waldenström)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.