Olle Hammar

Gästforskare vid Nationalekonomiska institutionen, Anknutna forskare och lärare

E-post:
olle.hammar[AT-tecken]nek.uu.se
Telefon:
018-471 1590
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Olle Hammar är affilierad med Uppsala Immigration Lab (UIL), Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) och Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS). Han disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet 2021. Han är även postdok vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och forskare vid Institutet för Framtidsstudier (IFFS). Hans huvudsakliga forskningsområden är ojämlikhet, kultur och migration.

Personlig hemsida

Google Scholar

Nyckelord: labor economics public economics political economics development economics

Affiliering

Uppsala Immigration Lab (UIL)

Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS)

Uppsala Center for Labor Studies (UCLS)

Association of Swedish Development Economists (ASWEDE)

Utbildning

Fil.dr nationalekonomi, Uppsala universitet

Foreign PhD student visitor, University of California, Berkeley, januari-februari 2020

Visiting scholar, Columbia University, september-december 2017

Fil.lic. nationalekonomi, Uppsala universitet

Civ.ek. nationalekonomi, Lunds universitet

Fil.kand. utvecklingsstudier, Lunds universitet

Pol.kand. nationalekonomi, Lunds universitet

Undervisning

Nationalekonomi B: Economics of development (lärare)

Economics: Political Economics (övningslärare)

Nationalekonomi A: Grundläggande mikro- och makroteori (seminarielärare)

Pågående forskningsprojekt

"The cultural assimilation of individualism and preferences for redistribution", Job market paper

"The Swedish income distribution, 1968-2016" (med Paula Roth och Daniel Waldenström)

"Social networks and immigrant integration: Experimental evidence from Sweden" (med Mounir Karadja och Akib Khan)

"Distributional national accounts in the welfare state: Sweden, 1930-2016" (med Paula Roth, Daniel Waldenström och Gabriel Zucman)

"Total wealth inequality: The global distribution of human, physical and natural capital" (med Daniel Waldenström)

"The Swedish wealth distribution, 1968-2016" (med Felicia Doll, Paula Roth och Daniel Waldenström)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olle Hammar
Senast uppdaterad: 2021-03-09