Paula Roth

doktorand vid Nationalekonomiska institutionen, Doktorander

E-post:
paula.roth[AT-tecken]nek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Paula Roth är doktorand i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen. Hon forskar främst om inkomstskillnader och hushållens konsumtion och sparande.

Hemsida

Nyckelord: inequality public economics household finances microeconomics

Mina kurser

Biografi

UTBILDNING

  • Doktorand i nationalekonomi, Uppsala Universitet, augusti 2013 -
  • Doktorand i nationalekonomi, New York University, september 2015-december 2015
  • Masterexamen i nationalekonomi, Handelshögskolan, augusti 2010-januari 2013
  • Kandidatexamen i nationalekonomi och ledarskap, Handelshögskolan i Stockholm, augusti 2007-juni 2010

ARBETE

UNDERVISNING

  • Övningslärare, Mikroteori med tillämpningar, Uppsala Universitet, 2014-2015

Forskning

WORK IN PROGRESS

Inequality, Relative Deprivation and Financial Distress - Evidence from Swedish Register Data

First Impressions Last - Does Inequality Increase Status Consumption and Household Debt?Tillsammans med Elin Molin.

Top Incomes and Consumption of the Non-rich - Is there a Swedish trickle-down effect?
Joint with Elin Molin.

Risk Sharing and Entrepreneurship Tillsammans med Matilda Kilström.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.