Sofia Adolfsson

ingenjör vid Institutionen för medicinska vetenskaper, SNP&SEQ-teknologiplattformen

E-post:
sofia.adolfsson[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679194
Besöksadress:
Rum BMC D11:212b BMC, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Molekylär Medicin, Box 1432, BMC
751 44 Uppsala

ingenjör vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär precisionsmedicin

E-post:
sofia.adolfsson[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679194
Besöksadress:
BMC, D11:2, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Molekylär Medicin, Box 1432, BMC
751 44 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09