Tor Persson Skare

Assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Vaskulärbiologi; Forskargrupp Lena Claesson Welsh

E-post:
tor.persson[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-471 4237
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tor Persson Skare
Senast uppdaterad: 2021-03-09