Benjamin Lefoul

teknisk systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Infrastruktur och drift

E-post:
benjamin.lefoul[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7779
Mobiltelefon:
070-4250413
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Teknisk systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
benjamin.lefoul[AT-tecken]uppmax.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250413
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1,2 & 4
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.