Kacper Szkalej

Doktorand i civilrätt vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
Kacper.Szkalej[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2040
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i civilrätt med fokus på upphovsrätt, lärare och handledare inom immaterialrätt.

Verksam vid Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) och ansvarig för magisterprogrammet i immaterialrätt.

I mitt forskningsprojekt undersöker jag det upphovsrättsliga skyddets räckvidd inom ramen för nyttjande av digitalt innehåll, med särskild fokus på användningen av s.k. tekniska skyddsåtgärder (DRM) samt kontraktuella förhållandet mellan rättsinnehavare och konsumenter för lovlig tillgång till digitalt innehåll.

Genom att använda mig av ett användarcentriskt perspektiv utvärderar jag om och i vilken grad upphovsrättsinskränkningar (såsom tillfällig kopiering och kopiering för privat bruk) tar hänsyn till och balanserar rättssinnehavares och konsumenters intressen samt hur inskränkningssystemet och mekanismer utanför det (innehållsportabilitet, konsumtion av spridningsrätten) påverkar, eller kan påverka, nyttjandet av skyddat material.

EU-upphovsrättsliga regler utgör den rättsliga ramen inom vilken analysen främst genomförs, men studien innehåller även inslag av svensk och engelsk upphovsrätt där referenser till nationella regler är erforderliga. Diskursen kompletteras även av en studie av avtalsvillkor för tillgång till lovligt innehåll.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kacper Szkalej
Senast uppdaterad: 2021-03-09