Kacper Szkalej

Doktorand i civilrätt vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
Kacper.Szkalej[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2040
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jur. dr i civilrätt, särskilt upphovsrätt.

Tidigare lärare inom immaterialrätt samt forskare vid Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) med följande befattningar:

  • föreståndare IMK
  • programföreståndare Magisterprogrammet i immaterialrätt
  • ledamot Arbetsgrupp för utvärdering av magisterprogram
  • kursföreståndare för bl.a. Advanced IP Law, Advanced Trade Mark Law, Copyright Protection in the Digital Society, IP Rights and Human Rights, Patent Law and Pharmaceuticals, .

I mitt senaste forskningsprojekt har jag undersökt upphovsrättsliga skyddets räckvidd inom ramen för nyttjande av digitalt innehåll, med fokus på användningen av s.k. tekniska skyddsåtgärder (DRM/TPM) samt privaträttsliga förhållandet mellan rättsinnehavare och konsumenter för lovlig tillgång till digitalt innehåll.

Genom att använda mig av ett användarcentriskt perspektiv utvärderade jag om och i vilken grad upphovsrättsinskränkningar (såsom tillfällig kopiering och kopiering för privat bruk) tar hänsyn till och balanserar rättssinnehavares och konsumenters intressen samt hur inskränkningssystemet och mekanismer utanför det (innehållsportabilitet, konsumtion av spridningsrätten) påverkar, eller kan påverka, nyttjandet av skyddat material.

EU-upphovsrättsliga regler har utgjort den rättsliga ramen inom vilken analysen främst genomfördes, men studien innehöll även inslag av svensk och engelsk upphovsrätt där nationella perspektiv var erforderliga. Se vidare i DiVA.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kacper Szkalej
Senast uppdaterad: 2021-03-09