Kacper Szkalej

universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Kacper.Szkalej[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2040
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i civilrätt med fokus på upphovsrätt.

Kacpers nuvarande forskningsprojekt ligger i skärningspunkten mellan upphovsrätt och konsumenträtt, med särskild fokus på användningen av DRM-system. I avhandlingen utreds dels det upphovsrättsliga skyddets räckvidd för digitalt innehåll, dels avtalsförhållanden mellan rättsinnehavare och konsumenter i anslutning till laglig tillgång till digitalt innehåll.

Verksam vid Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK).

Mina kurser

Biografi

jur. mag. i europeisk immaterialrätt (2012), Stockholms universitet

jur. mag. i rättsinformatik (2012), Stockholms universitet

Bachelor of Laws (brittisk examen) (2010), University of London

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.