Sebastian Ankargren

doktorand vid Statistiska institutionen

E-post:
sebastian.ankargren[AT-tecken]statistik.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i statistik med tidsserieekonometri som mitt huvudämne. Mina forskningsområden är bayesianska metoder, modeller för blandade frekvenser och vektor autoregressiva modeller. Jag arbetar också med tillämpade makroekonomiska arbeten tillsammans med nationalekonomiska forskare.

Min hemsida: https://ankargren.github.io/

Mina kurser

Biografi

Tidigare Andersson

http://ankargren.github.io

Forskning

Frequentist model averaging, macroeconometrics, Bayesian time series methods, high-dimensional time series analysis

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.