Helene von Granitz

doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
helene.von.granitz[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Mitt intresse inom forskningsfältet är välfärdsfrågor och implementeringsprocesser av sociala reformer, dess utfall för olika grupper av användare och till vilken grad detta utfall genom statliga styrningsmekanismer uppfyller vissa på förhand ställda rättigheter. I min avhandling har jag ett fokus på lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, utifrån frågeställningen om socialförsäkringens implementering av personlig assistans har uppfyllt lagstiftningens intentioner.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.