Bodil Wik

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för vetenskaplig kommunikation

E-post:
bodil.wik[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 3917
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Systembibliotekarie och arbetar med bibliotekets söktjänst Summon samt biblioteksdatasystemet vtls-Virtua som kallas Disa på Uppsala universitet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Bodil Wik
Senast uppdaterad: 2021-03-09