Bodil Wik

bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för vetenskaplig kommunikation

E-post:
bodil.wik[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 3917
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Systembibliotekarie och arbetar med bibliotekets söktjänst Summon samt biblioteksdatasystemet vtls-Virtua som kallas Disa på Uppsala universitet.

ARBETSPLATS

Under ombyggnationen kommer jag att sitta på plan 9 på Carolina i samma kontor som Gunhild Bäck och Magnus Silfversparre. Ta till vänster om du kommer med guldhissen. Ta vänster igen i rummet där det sitter många studenter vid runda bord. Gå så långt det går och sedan vänster. Dörr med kodlås finns längst in i hörnet.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.