Carl Anderson Kronlid

Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
carl.kronlid[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kort presentation

Doktorand inom industriell teknik. Med i projektet DRIVE-AB (http://drive-ab.eu/) vars mål är att öka FoU av antibiotika. Min forskning fokuserar på innovations-samarbeten inom medicinindustrin.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carl Anderson Kronlid