Carl Anderson Kronlid

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
Carl.Kronlid[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand inom industriell teknik. Med i projektet DRIVE-AB (http://drive-ab.eu/) vars mål är att öka FoU av antibiotika. Min forskning fokuserar på innovations-samarbeten inom medicinindustrin.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.