Ann Catrine Eldh

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
anncatrine.eldh[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag är docent i vårdvetenskap och associerad till forskargruppen i hälso- och sjukvårdsforskning vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Såväl min kliniska bakgrund som min forskning rör förbättringar i hälso- och sjukvård, och jag är särskilt inriktad på implementering av kunskap i praktik - ett område som omfattar frågor som t ex patientdelaktighet och underlättande strategier för evidensbaserad praktik - vilket jag driver i forskargruppen men också vid Linköpings universitet.

Mina kurser

Biografi

Tidigare och aktuella forskningsprojekt:

  • Patient participation - what it is and what it is not. 2002-2006. PhD program. Finansierat av Capio, Capio S:t Görans sjukhus och SLL.
  • Facilitating Implementation of Research Evidence - FIRE. 2009-2013. Finansierat av EU.
  • Kvalitetsregister som Verktyg för kvAlitetsutvecKling - KVAK. 2012-2016. Finansierat av SKL.
  • Primary Leaders Implementing Stroke guidelines - PLIS. 2013. Finansierat av Vårdal.
  • Onset PrevenTion of urinary Incontinence in Orthopaedic Nursing and rehabilitation. 2014. Finansierat av Vårdal.
  • MOral - managers as facilitators of evidence-based oral care in frail older people. 2015. Finansierat av Region Dalarna.
  • Facilitating implementation of the Patient Preferences for Patient Participation, the 4Ps. 2018- . Finansierat av FORSS.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.