Helena Fornstedt

Assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
helena.fornstedt[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5880
Mobiltelefon:
072-9999030
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kort presentation

Helena Fornstedt är doktorand och forskar om innovationsmotstånd och innovationsspridning. Hon är särskilt intresserad av processerna som bidragit till att innovation ses som eftersträvansvärt medan motstånd ses som oönskat. Fornstedt är affilierad med Cemus Research Forum (CEFO) suppleant i Universitetskollegiet, suppleant i Institutionsstyrelsen (inst. för samhällsbyggnad och industriell teknik) och krönikör i Örnsköldsviks Allehanda. Hon är också med i climate comic projektet.

Nyckelord: innovation sustainable development sustainable futures innovation resistance barriers to innovation critical cross cultural management innovation diffusion public procurement offentlig upphandling health care sector energy market climate transition science comics

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Helena has previously been the head teacher in the course Innovation management and Entrepreneurship. A course that she transformed from being a classical lecture-based course into a flipped-class room setting. She di this by putting lectures online using the tool scalable learning, and all sessions at campus being interactive workshops. She has also shared the responsibility of being the head teacher in Industrial Project Management and Industrial Project Management II. Furthermore she supervises Master and Bachelor thesises

Fornstedt has earlier been an alternate member of the Faculty Board for TekNat, and s PhD representative in the Academic Senate.

Before starting her PhD she worked at the consultancy firm Accenture in IT and Management projects.

She is a civil engineer with a degree in Sociotechnical Systems Engineering and she has a bachelor in Business Economics from Uppsala University

Helena Fornstedts doktorandprojekt fokuserar på innovationsspridning. Innovation anses ofta vara ett begrepp som för med sig positiva associationer. Detta gäller både i sättet på vilket vi talar om det i vardagslag och sättet på vilket det framställs inom forskningsfältet (Godin and Vinck 2017, p. 319). Denna tendens att se innovation som ett positivt värdeord är på inget sätt okänt för innovationsforskare. Det brukar kallas 'the pro- innovation bias’ (Rogers, 1962/2003, p. 106). Om innovation ofta anses vara något positivt så är det kanske inte konstigt att när hinder eller motstånd mot innovation beskrivs i innovationslitteraturen porträtteras de som något negativt, något som ska identifieras för att sedan övervinnas. Detta är emellertid inte lika uppmärksammat inom forskningsfältet. Denna avhandling visar emellertid på att det finns en 'con-barrier' bias i innovations-litteraturen och problematiserar den ofta negativa bilden av hinder och motstånd mot innovation. Detta görs genom en dekonstruktionistiskt inspirerad läsning av relevant litteratur samt tre empiriska case

Fornstedt är även med i en forskargrupp som tittar på 'Innovation i konservativa miljöer'. Den viktigaste fråga som styr detta projekt är hur innovation kan förbli en levande kraft i industriella miljöer där kunderna föredrar etablerade och beprövade produktlösningar. En producents förmåga att dölja tekniska framsteg och implementera ny teknik i befintliga produktserier blir då centralt för att få acceptans på marknaden. Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att undersöka hur innovationsprocesser utvecklas i miljöer där navigerar bland en utbredd motvilja mot det nya. Speciellt fokus har projektet på Elkraftbranschen och den medicintekniska branschen där dessa mekanismer ses tydligt. I studier av den senaste utvecklingen inom denna bransch har det setts tecken på en ökad konservatism. Detta delvis drivet av ökade sparkrav och ändrad kompetensuppsättning på kundsidan samt ökad distans mellan kund och leverantör genom införandet av mellanhänder (Engineering, procurement construction (EPC)-företag) mellan de två.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Helena Fornstedt
Senast uppdaterad: 2021-03-09