Helena Fornstedt

Doktorand vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
helena.fornstedt[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5880
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
751 21 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Kort presentation

Helena Fornstedt forskar på innovationsspridning i sjukvården och elkraftsbranschen. Hon är särskilt intresserad av hinder och motstånd mot innovation och av vad dessa har för effekter. Fornstedt är suppleant i Fakultetsnämnden för TekNat, suppleant i Universitetskollegiet och doktorandrepresentant i Akademinska senaten. Fornstedt är även affilierad medlem i CEFO.

Nyckelord: innovation sustainable development sustainable futures innovation resistance barriers to innovation critical cross cultural management innovation diffusion public procurement offentlig upphandling health care sector energy market climate transition science comics

Mina kurser

Biografi

Forskning

Helena Fornstedts doktorandprojekt fokuserar på innovationsspridning. Innovation anses ofta vara ett begrepp som för med sig positiva associationer. Detta gäller både i sättet på vilket vi talar om det i vardagslag och sättet på vilket det framställs inom forskningsfältet (Godin and Vinck 2017, p. 319). Denna tendens att se innovation som ett positivt värdeord är på inget sätt okänt för innovationsforskare. Det brukar kallas 'the pro- innovation bias’ (Rogers, 1962/2003, p. 106). Om innovation ofta anses vara något positivt så är det kanske inte konstigt att när hinder eller motstånd mot innovation beskrivs i innovationslitteraturen porträtteras de som något negativt, något som ska identifieras för att sedan övervinnas. Detta är emellertid inte lika uppmärksammat inom forskningsfältet. Denna avhandling visar emellertid på att det finns en 'con-barrier' bias i innovations-litteraturen och problematiserar den ofta negativa bilden av hinder och motstånd mot innovation. Detta görs genom en dekonstruktionistiskt inspirerad läsning av relevant litteratur samt tre empiriska case

Fornstedt är även med i en forskargrupp som tittar på 'Innovation i konservativa miljöer'. Den viktigaste fråga som styr detta projekt är hur innovation kan förbli en levande kraft i industriella miljöer där kunderna föredrar etablerade och beprövade produktlösningar. En producents förmåga att dölja tekniska framsteg och implementera ny teknik i befintliga produktserier blir då centralt för att få acceptans på marknaden. Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att undersöka hur innovationsprocesser utvecklas i miljöer där navigerar bland en utbredd motvilja mot det nya. Speciellt fokus har projektet på Elkraftbranschen och den medicintekniska branschen där dessa mekanismer ses tydligt. I studier av den senaste utvecklingen inom denna bransch har det setts tecken på en ökad konservatism. Detta delvis drivet av ökade sparkrav och ändrad kompetensuppsättning på kundsidan samt ökad distans mellan kund och leverantör genom införandet av mellanhänder (Engineering, procurement construction (EPC)-företag) mellan de två.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.