Elin Westlund

doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
elin.westlund[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2463
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Anställd som doktorand i didaktik inom forskningsmiljön STOLP. Mitt avhandlingsprojekt behandlar bilders betydelse för innehåll och funktion i elevers multimodala texter i tidiga skolår. I min ryggsäck har jag en magisterexamen i kognitionsvetenskap samt en lärarexamen med inriktning mot svenska, matematik och engelska i tidiga skolår.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Elin Westlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09