Nils Franzén

Forskare vid Filosofiska institutionen, Teoretisk filosofi; Anställda

E-post:
nils.franzen[AT-tecken]filosofi.uu.se
Telefon:
018-471 7387
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 627
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade i teoretisk filosofi i Uppsala hösten 2018 på avhandlingen Sense and Sensibility: Four Essays on Evaluative Discourse. Från och med våren 2020 arbetar jag inom projektet ”Meningen hos värderande utsagor” tillsammans med Katharina Felka (finansierat av Vetenskapsrådet).

Mina primära forskningsområden är språkfilosofi, metaetik och estetik. Man kan läsa mer om min forskning här: https://sites.google.com/site/franzenils/

Nyckelord: aesthetics philosophy of language metaethics

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Nils Franzén
Senast uppdaterad: 2021-03-09