Martin Tondel

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin

E-post:
martin.tondel[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 60
752 37 UPPSALA
Postadress:
Arbets- & miljömedicin, Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Martin Tondel
Senast uppdaterad: 2021-03-09