Henrik Ericson

doktorand vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
henrik.ericson[AT-tecken]ekhist.uu.se
Mobiltelefon:
070-304448987
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.