Anton Axelsson

postdoktor vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
anton.axelsson[AT-tecken]it.uu.se
Mobiltelefon:
070-9548660
Besöksadress:
Rum POL 2144 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

forskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
anton.axelsson[AT-tecken]edu.uu.se
Mobiltelefon:
070-9548660
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Anton Axelsson har en filosofie doktor i människa-dator interaktion och hans forskning kretsar kring mänskligt resonerande, beslutsfattande och inlärning. Forskningen sker både inom ramen för human factors och utbildningsteknologi.

Mina kurser

Biografi

Jag har bakgrund som systemutvecklare och har avlagt examen som informationsarkitekt och inom kognitionsvetenskap. Jag har en filosofie doktor i människa-dator interaktion där min avhandling var ett teoretiskt arbete om kunskapselicitering. Min forskning kretsar kring mänskligt resonerande, beslutsfattande och inlärning.

Jag har min hemvist vid två olika institutioner på Uppsala universitet, dels Technology in Human Reasoning (TiHR) vid avdelningen för visuell information och interaktion på IT institutionen. Gruppens forskning är inriktad på användandet av tekniska lösningar för att behjälpa beslutsfattande, problemlösning samt etiskt och kritiskt tänkande. Vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier är jag delaktig i projektet Nyhetsvärderaren där vi undersöker hur tekniska verktyg kan användas för att främja digital källkritik.

Jag är även styrelseledamot i Sveriges kognitionsvetenskapliga förening (SweCog) som är ett nätverk för svenska akademiker verksamma inom forskning på området kognitionsvetenskap.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.