Pernilla Ågård

doktorand vid Sociologiska institutionen, Doktorander

E-post:
pernilla.agard[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 5190
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Pernilla Ågårds forskningsintresse befinner sig i skärningspunkten mellan forskning om etnicitet och forskning om interaktion mellan välfärdsrepresentanter och brukare. Genom fokusgruppsintervjuer med vård och omsorgspersonal specialiserad på livets sista tid, undersöker hon i sitt avhandlingsarbete hur föreställningar om invandrarskap och tvärkulturella förhandlas fram i samtal personalen emellan. Av intresse är således inte bara vad som sägs utan också hur det sägs.

Pernilla Ågård kom till Uppsala Universitet efter avslutade magisterstudier i sociologi vid Stockholms Universitet. Under denna tid arbetade hon som forskningassistent inom ramen för ett projekt med anknytning till vård och omsorgssektorn. Där lades grunden för hennes intresse för de diskursiva förhandlingar som ständigt äger rum när vårdpersonal beskriver sin praktik. Hon är sedan september 2013 anställd som doktorand vid Sociologiska Institutionen vid Uppsala Universitet. Hon ingår i institutionens forskargrupp 'Välfärd och Livslopp' och i den Socialgerontologiska Gruppen. Hennes avhandlingsarbete är en del av projektet 'Caring for dying patients with immigrant backgrounds and their families: do understanding of cross-cultural interaction and ethnic 'Otherness' any role?' vilket leds av prof. Sandra Torres (Uppsala Universitet) och med dr. & docent Anna Milberg (Linköpings Universitet)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Pernilla Ågård
Senast uppdaterad: 2021-03-09