Douglas Scofield

Tillämpningsexpert vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
douglas.scofield[AT-tecken]uppmax.uu.se
Telefon:
018-471 6462073-4697067
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1,2 & 4
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

bioinformatiker vid Institutionen för ekologi och genetik, Evolutionsbiologi

E-post:
Douglas.Scofield[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 6462
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum
Norbyvägen 18D
752 36 UPPSALA
Postadress:
Evolutionsbiologiskt centrum
Norbyvägen 18D
752 36 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Douglas Scofield