Åsa von Berens

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism

E-post:
asa.von.berens[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
Husargatan 3, BMC
751 22 Uppsala
Postadress:
Husargatan 3, BMC, Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Leg. dietist och doktorand sedan 2015 på Klinisk Nutrition och Metabolism, KNM. Preliminär titel på avhandling ”Nutrition, exercise and obesity in older men and women”.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Åsa von Berens