Anna Gustafsson

hr-generalist vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Administrativ personal

E-post:
anna.gustafsson[AT-tecken]antro.uu.se
Telefon:
018-471 7210
Mobiltelefon:
070-4250667
Besöksadress:
Rum EP 3-2032 Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

hr-generalist vid Filosofiska institutionen, Administrativ personal

E-post:
anna.gustafsson[AT-tecken]filosofi.uu.se
Telefon:
018-471 7210
Mobiltelefon:
070-4250667
Besöksadress:
Rum EP Eng3-2032 Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 627
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Huvudarbetsuppgifter

· Bred och konsultativ rådgivning inom hela HR-området.

· Informera, presentera och ge stöd i tillämpning av förändringar i lag, avtal, regelverk, arbetsflöden, rutiner.

· Genomföra mindre utredningar och bedömningar.

· Medverka i utveckling av arbetsflöden och rutiner i samarbete med övriga HR-funktionen och andra intressenter vid Uppsala universitet.

· Handlägga, samordna och följa institutionens ärenden inom HR-området.

· Kontrollera och granska underlag, t ex ansökan om ledighet för annan anställning, LAS-tid inför anställningar/timersättningar.

· Bereda och bevaka anställningar t ex avtal, varsel/besked, anmälan TSN, uppehålls/arbetstillstånd, arbetsskadeanmälan.

· Följa upp anställningar, sjukfrånvaro, ledigheter etc.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.