Lisa Börjesson

forskare vid Institutionen för ABM

E-post:
lisa.borjesson[AT-tecken]abm.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är forskare på Institutionen för ABM. Jag tog masterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap 2011 och doktorsexamen i informationsvetenskap 2017. I min forskning undersöker jag forskningsdokumentation och system för forskningsinformation.

Nyckelord: information studies science studies sociology of knowledge archaeological documentation documentation studies studies of archaeological documentation information systems research information information practices archaeological information

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lisa Börjesson
Senast uppdaterad: 2021-03-09