Philip K. Creswell

Doktorand vid Sociologiska institutionen, Doktorander

E-post:
philip.creswell[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Säker mejladress: pkcreswell@pm.me
8D8C 5D0A 24F5 97EA 5896 6659 3D0B DBE3 34C7 64C6

Jag är intresserad av digital aktivism, sociala rörelser och nätverksteorier. Min kommande avhandling är en etnografisk studie av digitala scenen Anonymous där jag studerar deltagandets risker och kostnader, samt spänningarna mellan tillit och tillförlitlighet bland deltagarna, som ett sätt att undersöka teorier av förmedlade (mediated) kollektiv agerande.

Nyckelord: social movements social psychology social networks internet studies trust sociological theory hacktivism digital activism

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Philip K. Creswell
Senast uppdaterad: 2021-03-09