Rebecca Faresjö Melander

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik; Molekylär geriatrik/ Rudbecklaboratoriet

Telefon:
018-471 4802
Mobiltelefon:
073-4697470
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rebecca Faresjö Melander
Senast uppdaterad: 2021-03-09